Za Siostrą Miriam:
WOLONTARIAT MODLITEWNY W JEROZOLIMIE
Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju w Ziemi Świętej i na całym świecie.
Warunki są następujące: osoba przylatuje na własny koszt, za mieszkanie na czas wolontariatu nie płaci, natomiast, co do posiłków i dodatkowych wydatków - utrzymuje się samodzielnie. Sam wolontariat może trwać teoretycznie od miesiąca do trzech, jednak zawsze można to z nami uzgodnić. Wolontariat obejmuje modlitwę o pokój, która odbywa się przed Najświętszym Sakramentem w krypcie IV Stacji Drogi Krzyżowej (Kościół Ormian - Katolików). Chodzi o objęcie jednej, lub więcej godzin adoracyjnych, na zmianę z innymi osobami, każdego dnia. Wystawienie Najśw. Sakramentu rozpoczyna się o godz. 8.00 i kończy się modlitwą Nieszporami o godz. 17.30. Dodatkowo wolontariusze współpracują z nami (siostrami) w utrzymaniu czystości w kościele i czuwają nad klimatem modlitwy (zachowanie ciszy, zwracanie pielgrzymom uwagi na godne zachowanie i odpowiedni strój). Oczywiście przydatna jest znajomość języków obcych (najbardziej angielskiego), aczkolwiek nie jest to absolutnie konieczne. Co do możliwości podróży po innych miejscach niż Jerozolima, czy czasu na zwiedzanie samej Jerozolimy lub na modlitwę w innych Sanktuariach, jest to jak najbardziej możliwe i do wspólnego uzgodnienia. Jednak priorytetem jest zapewnienie ciągłości modlitwie Adoracyjnej o pokój.W przypadku odpowiedniej ilości osób będzie możliwość podjęcia modlitwy w nocy, z intencją także wynagradzającą. Kontakt: s.Miriam, tel.kom. 054 343 0436 (Izrael), tel.kom. 514 970 277 (Polska) , e-mail: shalom.miriam.pd@gmail.com
N, 3. pa?. 2010, 16:19, von piotr | |Skomentuj czyli comment

 
tomasz777, So, 22. wrz. 2012, 05:27
Modlitwa Adoracyjna o pokój jest niezwykle ważna dla Jerozolimy. Osobiście przyjechać nie mogę, ale z kraju łączę się w modlitwie o pokój dla Jerozolimy i całego Bliskiego Wschodu.

Link